تمرینات کراس فیت :

  • تمرینات کراس فیت مورد نظرتان را در غالب wod مورد نظر انتخاب کنید .
  • wod چیست : تمرینات کراس فیت در غالب wod ها انجام میگیرند ؛ هر wod ساخته شده از یک یا چند تمرین است که به ترتیب انجام میشوند .
  • راند چیست : یعنی تکرار مجدد زنجیره ی تمرین .
  • AMRAP چیست : یعنی تا زمان تعیین شده wod را ادامه دهید ؛ بطور مثال اگر AMRAP یکی از تمرینات کراس فیت ۲۰ دقیقه تعیین شده است ؛ تا ۲۰ دقیقه زنجیره ی تمرینات را تکرار کنید و سپس در تحیلیل نتیجه بررسی کنید چند بار موفق به تکرار WOD شده اید و شما در سطحی قرار دارید .
  1. ۱۶۰۰ متر دویدن
  2. ۱۰۰ بار pull-ups
  3. ۲۰۰ بار push-up
  4. ۱۶۰۰ متر دویدن
  • تحلیل نتیجه :

مبتدی : ۶۳ الی ۷۱ دقیقه

متوسط : ۴۷ الی ۵۸ دقیقه

حرفه ای : ۳۶ الی ۴۱ دقیقه

استادی : ۲۸ الی ۳۳ دقیقه

wod مورفی از پایه ترین تمرینات کراس فیت مشتق شده است و بسیار ساده و کارآمد است .

امید واریم از تمرینات کراس فیت و wod ها لذت برده باشید .

تمامی تمریناتی را که برایتان قرار دادیم دارای سندیت میباشند و از وب سایت wodwell تهیه گردیده اند .

کراس فیت دارای بیشمار حرکت ورزشی میباشد .

توصیعه تماشای تمام فیلم های آموزش حرکات کراس فیت را از دست ندید !