وب سایت داینامیک فیت متشکل شده از تیم برنامه نویسی و کارشناسان تربیت بدنی و در کنار آن ها تیم تولید محتوی مرتبط با سلامت فکری و تندرستی فعالیت میکند .
هدف ما در قرار دادن محتوای سالم و با کیفیت است و در راه رسیدن به این هدف هر نوع مطالعه یا کنکاشی که لازم باشد را انجام میدهیم .
وب سایت داینامیک فیت در سال ۹۷ پایه گزاری شد و با فروش کالا های ورزشی پای به میدان گزاشت پس از آن با سپری کردن ایام شروع به فعالیت در زمینه ی تولید محتوی کرد و در این زمینه همچنان پا برجاست .
ما در هر حیطه ای که فکر بکنی مبه سلامت جسمی یا فکری مردمان عزیز کشورمان میتوانیم کمک کنیم مطالعه میکنیم و درآن حیطه محتوای با کیفیت و ارزشمند تولید میکنیم .
ما عقیده داریم سلامت جسم در گروی سلامت فکر است و برعکس .
بنابر این در هر دو زمینه فعالیت های تولید مقالات خود را انجام میدهیم تا مردم خوب کشورمان از طعم شیرین کسب مهارت بی نصیب نمانند .