• نام حرکت: جلو پا دستگاه
  •  نام لاتین: Leg extension in the simulator on quadriceps
جلو پا دستگاه

نمایش حرکت های مشابه
دویدن روی تردمیل
پل معکوس
طناب زدن
دویدن
ساق پا خوابیده
لانژ دمبل
جلو پا دستگاه
پرس پا خوابیده
خیاطه داخل پا سیم کش از پایین