• نام حرکت: جلو پا دستگاه
  •  نام لاتین: Leg extension in the simulator on quadriceps
جلو پا دستگاه

نمایش حرکت های مشابه
هاگ پا بدنسازی
اسکات بدنسازی
لیفت بدنسازی
ددلیفت اسمیت
سرینی شنا
اسکوات
ددلیفت
اسکات دمبل
کشاله خارجی خوابیده