• نام حرکت: لانژ جانب
  •  نام لاتین: side lunge hangi kasları çalıştırır
لانژ جانب

نمایش حرکت های مشابه
هاگ پا بدنسازی
اسکات بدنسازی
لیفت بدنسازی
ددلیفت اسمیت
سرینی شنا
اسکوات
ددلیفت
اسکات دمبل
کشاله خارجی خوابیده