• نام حرکت: لانژ تک دمبل
  •  نام لاتین: ejercicios de piernas con peso
لانژ تک دمبل

نمایش حرکت های مشابه
هاگ پا بدنسازی
اسکات بدنسازی
لیفت بدنسازی
ددلیفت اسمیت
سرینی شنا
اسکوات
ددلیفت
اسکات دمبل
کشاله خارجی خوابیده