• نام حرکت: شنا دست جمع
  •  نام لاتین: triceps long head calisthenics exercises
شنا دست جمع

نمایش حرکت های مشابه
پرس بالا سینه
بالا سینه دستگاه
شنا دست جمع
کراس اور از پایین
پرس سینه دست جمع پشت بازو
پرس زیر سینه اسمیت
پرس سینه دمبل
پارالل بدنسازی
پلاور چکشی