• نام حرکت: سرینی سیم کش
  •  نام لاتین: Foot moves back to the lower block
سرینی سیم کش

نمایش حرکت های مشابه
دویدن روی تردمیل
پل معکوس
طناب زدن
دویدن
ساق پا خوابیده
لانژ دمبل
جلو پا دستگاه
پرس پا خوابیده
خیاطه داخل پا سیم کش از پایین