• نام حرکت: سرینی سیم کش
  •  نام لاتین: Foot moves back to the lower block
سرینی سیم کش

نمایش حرکت های مشابه
هاگ پا بدنسازی
اسکات بدنسازی
لیفت بدنسازی
ددلیفت اسمیت
سرینی شنا
اسکوات
ددلیفت
اسکات دمبل
کشاله خارجی خوابیده