دویدن

دویدن

/
زیر بغل همر
زیر بغل سیم کش دست معکوس
برنامه حجمی سرشانه

برنامه حجمی سرشانه

/
برنامه حجمی سرشانه | یک برنامه تمرینی برای تقویت عضلات دلتوئید : ح…
بارفیکس دست باز
بارفیکس دست معکوس
ساق پا خوابیده
زیر بغل سیم کش از بالا تک دست
جلو بازو دمبل لاری
جلو بازو هالتر تک دست