پشت بازو دیپ دستگاه
لت بدنسازی
سرشانه دستگاه
سرشانه هالتر از پشت
پرس بالا سینه
بالا سینه دستگاه
برنامه بدنسازی پایین تنه بانوان

برنامه بدنسازی پایین تنه بانوان

/
برنامه بدنسازی پایین تنه بانوان | 5 حرکت ساده برای داشتن پای…
پشت بازو دست موازی
زیر بغل هالتر خم
زیر بغل خلبانی