• نام حرکت: زیر شکم پا صاف خوابیده
  •  نام لاتین: lying leg raises exercise drawing
زیر شکم پا صاف خوابیده

نمایش حرکت های مشابه
شکم شیب دست بالا
پهلو هالتر نشسته
بالا شکم پا بالا
شکم پهلو روسی
هالتر پهلو
حرکت شکم با چرخ
شکم شیب
زیر شکم بارفیکس
پهلو دمبل