• نام حرکت: دویدن روی تردمیل
  •  نام لاتین: target muscle while running on a treadmill
دویدن روی تردمیل

نمایش حرکت های مشابه
ددلیفت اسمیت
سرینی شنا
اسکوات
ددلیفت
اسکات دمبل
کشاله خارجی خوابیده
لانژ هالتر
gluteus maximus hip extension
اسکات از جلو هالتر