حرکت the pull-up از حرکات مادر کراس فیت میباشد .

این حرکت بوسیله ی یک بارفیکس و یا سازه ی کراس فیت قابل اجراست .

این حرکت عضو هدفش برای تقویت عضلات ؛ عضلات زیر بغل ؛ سر سانه و پشت است .

البته فشار و تاثیر خوبی هم بر پشت بازو دارد ؛ زیرا حرکت the pull-up فشار خوبی را بر دلتویید می آورد و هم باعث فرم آن و شکل گیری آن میشود .

حرکت the pull-up در واقع همان بارفیکس ساده و معمولی خودمان است که در کراس فیت نیز جزو حرکات بیسیک و مادر شناخته میشود .

برای اجرای این حرکت بایستی از یک بارفیکس و یا سازه کراس فیت آویزان شوید و سپس با خم کردن آرنج های خود ؛ کل بدنتان را بالا بکشید .

در انتهای حرکت the pull-up بایستی چانه ی خود را به نزدیکی میله ای بر آن آویزان هستید ببرید .

تا حرکت شما به درستی تمام گردد .

مد نظر داشته باشید که زمانی که در این حرکت در حال پایین آمدن هستید تمام زاویه های سرشانه و آرنج خود را ۱۸۰ درجه نگه دارید تا عضلات زیر بغل رشد خوبی را داشته باشند .

در واقع این طور نباشد که حرکت the pull-up را بصورت نصفه نیمه و نا تمام انجام دهید .

زیرا این حرکت بنیانی است برای حرکات حرفه ای تر در کراس فیت .

در کل هرچقدر را جب این حرکت توضیحات مثبت ارائه کنیم ؛ کم گفته ایم .

حرکت بارفیکس در زمره ی ۵ حرکت مهمی است که زیبایی و قدرت بالا تنه را تحت تاثیر قرار میدهد .

و مهم ترین نقش را در هفتی شدن بدن شما دارد .

شاید زمانی که شروع به حرکت the pull-up کنید در ابتدا نتوانید که این حرکت را کامل و با اصول انجام دهید .

شاید حتی یک بار هم نتوانید انجام دهید .

در واقع میتوان گفت که این کاملا طبیعی است و اصلا جای نگرانی نیست .

و هرگز نباید به خود بقبولانید که اجرای این حرکت کار من نیست .

این حرکت را شما میتوانید در ابتدا با کمک دیگران و یا مربی انجام دهید تا در آینده بتوانید آن خود به تنهایی انجام دهید .