نوشته‌ها

دویدن

دویدن

/
زیر بغل همر
زیر بغل سیم کش دست معکوس
بارفیکس دست باز
بارفیکس دست معکوس
ساق پا خوابیده
زیر بغل سیم کش از بالا تک دست
جلو بازو دمبل لاری
جلو بازو هالتر تک دست
جلو بازو هالتر نیمکت