• نام حرکت: حرکت پل
  •  نام لاتین: Bridge lying
حرکت پل

نمایش حرکت های مشابه
دویدن روی تردمیل
پل معکوس
طناب زدن
دویدن
ساق پا خوابیده
لانژ دمبل
جلو پا دستگاه
پرس پا خوابیده
خیاطه داخل پا سیم کش از پایین