• نام حرکت: پشت پا ماشین
  •  نام لاتین: Flexion leg simulator lying
پشت پا ماشین

نمایش حرکت های مشابه
هاگ پا بدنسازی
اسکات بدنسازی
لیفت بدنسازی
ددلیفت اسمیت
سرینی شنا
اسکوات
ددلیفت
اسکات دمبل
کشاله خارجی خوابیده