• نام حرکت: حرکت دوپرخه ثابت
  •  نام لاتین: Flexion simulator lying
حرکت دوپرخه ثابت

نمایش حرکت های مشابه
هاگ پا بدنسازی
اسکات بدنسازی
لیفت بدنسازی
ددلیفت اسمیت
سرینی شنا
اسکوات
ددلیفت
اسکات دمبل
کشاله خارجی خوابیده