• نام حرکت: خیاطه داخل پا
  •  نام لاتین: Flexion simulator leg
خیاطه داخل پا

نمایش حرکت های مشابه
هاگ پا بدنسازی
اسکات بدنسازی
لیفت بدنسازی
ددلیفت اسمیت
سرینی شنا
اسکوات
ددلیفت
اسکات دمبل
کشاله خارجی خوابیده