• نام حرکت: خیاطه داخل پا سیم کش از پایین
  •  نام لاتین: Foot moves to the side with the lower block
خیاطه داخل پا سیم کش از پایین

نمایش حرکت های مشابه
دویدن روی تردمیل
پل معکوس
طناب زدن
دویدن
ساق پا خوابیده
لانژ دمبل
جلو پا دستگاه
پرس پا خوابیده
خیاطه داخل پا سیم کش از پایین