• نام حرکت: خیاطه داخل پا سیم کش از پایین
  •  نام لاتین: Foot moves to the side with the lower block
خیاطه داخل پا سیم کش از پایین

نمایش حرکت های مشابه
هاگ پا بدنسازی
اسکات بدنسازی
لیفت بدنسازی
ددلیفت اسمیت
سرینی شنا
اسکوات
ددلیفت
اسکات دمبل
کشاله خارجی خوابیده