• نام حرکت: زیر بغل دمبل روی میز شیب دار
  •  نام لاتین: Incline bench two arm dumbbell row
زیر بغل دمبل روی میز شیب دار

نمایش حرکت های مشابه
حرکت اچ
لت بدنسازی
زیر بغل هالتر خم
زیر بغل خلبانی
هامر دست معکوس
زیر بغل اچ دست موازی
پلاور چکشی
پلاور هالتر
کراس اور سیم کش معکوس