• نام حرکت: پرس پا خوابیده
  •  نام لاتین: Inclined leg press
پرس پا خوابیده

نمایش حرکت های مشابه
دویدن روی تردمیل
پل معکوس
طناب زدن
دویدن
ساق پا خوابیده
لانژ دمبل
جلو پا دستگاه
پرس پا خوابیده
خیاطه داخل پا سیم کش از پایین