• نام حرکت: لانژ دمبل
  •  نام لاتین: Lunges with dumbbells
لانژ دمبل

نمایش حرکت های مشابه
ددلیفت اسمیت
سرینی شنا
اسکوات
ددلیفت
اسکات دمبل
کشاله خارجی خوابیده
لانژ هالتر
gluteus maximus hip extension
اسکات از جلو هالتر