• نام حرکت: شکم روی جیم بال
  •  نام لاتین: abdominal reto na bola
شکم روی جیم بال

نمایش حرکت های مشابه
حرکت خلبانی
حرکت کرانچ
مسگری بدنسازی
شکم شیب دست بالا
پهلو هالتر نشسته
بالا شکم پا بالا
شکم پهلو روسی
هالتر پهلو
حرکت شکم با چرخ