• نام حرکت: اسکات تک پا
  •  نام لاتین: muscles do one legged squats work
اسکات تک پا

نمایش حرکت های مشابه
هاگ پا بدنسازی
اسکات بدنسازی
لیفت بدنسازی
ددلیفت اسمیت
سرینی شنا
اسکوات
ددلیفت
اسکات دمبل
کشاله خارجی خوابیده