• نام حرکت: حرکت کوه نورد
  •  نام لاتین: mountain climber exercise anatomy
حرکت کوه نورد

نمایش حرکت های مشابه
هاگ پا بدنسازی
اسکات بدنسازی
لیفت بدنسازی
ددلیفت اسمیت
سرینی شنا
اسکوات
ددلیفت
اسکات دمبل
کشاله خارجی خوابیده