• نام حرکت: پشت پا سینوسی
  •  نام لاتین: flexao nordica musculos trabalhados
پشت پا سینوسی

نمایش حرکت های مشابه
هاگ پا بدنسازی
اسکات بدنسازی
لیفت بدنسازی
ددلیفت اسمیت
سرینی شنا
اسکوات
ددلیفت
اسکات دمبل
کشاله خارجی خوابیده