• نام حرکت: پهلو ایستاده کششی
  •  نام اصلی حرکت : наклоны в стороны
پهلو ایستاده کششی

نمایش حرکت های مشابه
حرکت خلبانی
حرکت کرانچ
مسگری بدنسازی
شکم شیب دست بالا
پهلو هالتر نشسته
بالا شکم پا بالا
شکم پهلو روسی
هالتر پهلو
حرکت شکم با چرخ