• نام حرکت: بارفیکس دست باز از پشت
  •  نام لاتین: behind the neck pull up muscles worked
بارفیکس دست باز از پشت

نمایش حرکت های مشابه
حرکت اچ
لت بدنسازی
زیر بغل هالتر خم
زیر بغل خلبانی
هامر دست معکوس
زیر بغل اچ دست موازی
پلاور چکشی
پلاور هالتر
کراس اور سیم کش معکوس