• نام حرکت: زیر بغل تک دمبل خم
  •  نام لاتین: muscles do bent over rows work
زیر بغل تک دمبل خم

نمایش حرکت های مشابه
حرکت اچ
لت بدنسازی
زیر بغل هالتر خم
زیر بغل خلبانی
هامر دست معکوس
زیر بغل اچ دست موازی
پلاور چکشی
پلاور هالتر
کراس اور سیم کش معکوس