• نام حرکت: کراس اور از پایین
  •  نام لاتین: exercices pectoraux poulie basse
کراس اور از پایین

نمایش حرکت های مشابه
پرس بالا سینه
بالا سینه دستگاه
شنا دست جمع
کراس اور از پایین
پرس سینه دست جمع پشت بازو
پرس زیر سینه اسمیت
پرس سینه دمبل
پارالل بدنسازی
پلاور چکشی