• نام حرکت: زیر بغل خلبانی
  •  نام لاتین: Thrust of the upper block parallel grip
زیر بغل خلبانی

نمایش حرکت های مشابه
حرکت اچ
لت بدنسازی
زیر بغل هالتر خم
زیر بغل خلبانی
هامر دست معکوس
زیر بغل اچ دست موازی
پلاور چکشی
پلاور هالتر
کراس اور سیم کش معکوس