• نام حرکت: زیر بغل هالتر خم
  •  نام لاتین: Thrust rod, standing in the slope.
زیر بغل هالتر خم

نمایش حرکت های مشابه
حرکت اچ
لت بدنسازی
زیر بغل هالتر خم
زیر بغل خلبانی
هامر دست معکوس
زیر بغل اچ دست موازی
پلاور چکشی
پلاور هالتر
کراس اور سیم کش معکوس