• نام حرکت: جلو بازو سیم کش لاری دستگاه
  •  نام لاتین: Cable peacher curl
جلو بازو سیم کش لاری دستگاه

نمایش حرکت های مشابه
جلو بازو جفت دمبل نشسته جیم بال
جلو بازو هالتر خم ایستاده
جلو بازو چکشی هالتر موازی
جلو بازو دمبل لاری
جلو بازو هالتر تک دست
جلو بازو هالتر نیمکت
جلو بازو هالتر ایستاده
جلو بازو لاری دستگاه
جلو بازو چکشی تک دمبل