• نام حرکت: ساق پا خوابیده
  •  نام لاتین: Presses the soles of the simulator
ساق پا خوابیده

نمایش حرکت های مشابه
هاگ پا بدنسازی
اسکات بدنسازی
لیفت بدنسازی
ددلیفت اسمیت
سرینی شنا
اسکوات
ددلیفت
اسکات دمبل
کشاله خارجی خوابیده