• نام حرکت: لت بدنسازی
  •  نام لاتین: Bodybuilding Lat
لت بدنسازی
  • نحوه اجرای حرکت لت بدنسازی:

  1. ابتدا یک میله لت را به گیره دستگاه متصل کنید
  2. به صورت دست باز، انتهای میله را در دست بگیرید و روی صندلی دستگاه بنشینید، طوری که زانو‌ها زیر پد مخصوص ثابت شوند
  3. بدون آن که بدن به سمت عقب خم شود، خیلی آرام میله را به سمت پایین بکشید تا جایی که آرنج به صورت موازی با کف زمین قرار بگیرد
  4. سرشانه‌ها را منقبض کنید و پس از مکثی کوتاه در پایین،‌ به موقعیت اولیه بازگردید

عضلات پشتی سلاح مخفی قهرمانان بدنسازی

بسیاری از قهرمانان رشته بدنسازی معتقدند نیمی از قهرمانی در مسابقات به عضلات پشتی بستگی دارد. بر همین اساس می‌توان به اهمیت این عضلات پی برد.

یکی از حرکات بدنسازی اصلی که موجب رشد و هدف‌گیری این عضلات می‌شود، لت بدنسازی یا زیربغل بدنسازی است که علی‌رغم قدیمی بودن، هنوز هم طرفداران بسیار زیادی دارد.

به همین جهت قصد داریم شما را با نحوه اجرای صحیح انواع حرکت لت بدنسازی و نکات آن آشنا کنیم.

نحوه اجرای حرکت لت بدنسازی برای عضلات زیر بغل

حرکت لت بدنسازی یا سیمکش زیربغل بدنسازی به چند روش مختلف انجام می‌شود. تفاوت اصلی این حرکات، به نحوه گرفتن دستگیره یا نوع دستگیره باز می‌گردد.

نحوه اجرای صحیح حرکت سیمکش زیربغل دست‌باز به شرح زیر است:

  1. ابتدا یک میله لت را به گیره دستگاه متصل کنید
  2. به صورت دست باز، انتهای میله را در دست بگیرید و روی صندلی دستگاه بنشینید، طوری که زانو‌ها زیر پد مخصوص ثابت شوند
  3. بدون آن که بدن به سمت عقب خم شود، خیلی آرام میله را به سمت پایین بکشید تا جایی که آرنج به صورت موازی با کف زمین قرار بگیرد
  4. سرشانه‌ها را منقبض کنید و پس از مکثی کوتاه در پایین،‌ به موقعیت اولیه بازگردید

نکات مهم در اجرای حرکت لت بدنسازی

نکات اصلی حرکت لت بدنسازی درباره نوع نشستن، نوع گرفتن میله و دامنه حرکت هستند.

نوع نشستن

در زمان اجرای حرکت لت بدنسازی باید تا جای ممکن، بدن صاف و عمود بر زمین باشد.

همچنین نباید خیلی جلو بروید، زیرا هنگام پایین کشیدن میله، ‌سرتان مانع آن خواهد شد و در نتیجه مجبور می‌شوید بدن را به سمت عقب خم کنید. بنابراین بدن از حالت عمود خارج شده و حرکتی شبیه به قایقی انجام می‌دهید که اینجا جزء اهداف ما محسوب نمی‌شود.

برای جلوگیری از این اتفاق، به جای کل پا فقط زانوها را زیر پد مخصوص قرار دهید تا بدن کاملا صاف شود.

اگر در تکرارهای پایانی ست، بدن کمی به سمت عقب متمایل شد، مسئله‌ای کاملا طبیعی است؛ اما از بروز آن در تمام تکرارها جلوگیری کنید.

نوع گرفتن میله لت

هر چقدر دست‌ها هنگام گرفتن میله بازتر باشند، بخش بالایی عضلات پشتی بیشتر تحریک می‌شوند؛ در نتیجه عرض کمر شما بیشتر خواهد شد.

اما اگر قصد دارید بخش پایینی کمر را تقویت کنید، ‌گیرش دست‌جمع یا حتی مچ برعکس مناسب شما خواهد بود.

نکته دیگری که هنگام گرفتن میله باید به آن توجه کنید، محل قرارگیری شصت دست است. اگر انگشت شصت خود را روی میله قرار دهید به طوری که مشت شما باز باشد، فشار وارد شده به مبله کاهش یافته و در نتیجه تمرکز بهتری روی عضلات خود خواهید داشت.

دامنه حرکت

بسیاری افراد در تشخیص دامنه حرکت لت بدنسازی دچار اشتباه می‌شوند. بهترین موقعیت برای پایین کشیدن میله، زیر چانه و بالای عضلات سینه است.

در واقع زمانی که آرنج‌ها بیشتر از حد موازات با زمین به پایین بیایند، فشار بر بخش پایینی عضلات کمر وارد می‌شود.

نمایش حرکت های مشابه
حرکت اچ
لت بدنسازی
زیر بغل هالتر خم
زیر بغل خلبانی
هامر دست معکوس
زیر بغل اچ دست موازی
پلاور چکشی
پلاور هالتر
کراس اور سیم کش معکوس